SBS FRUCT 2017 DOO
Adresa: Matije Gupca 115, 22240 Šid, Srbija
PIB: 109946495
Matični broj: 21272566
Tekući račun: 340-11016028-37

Kontakt: 060/715-57-77